Kontakty
Klientská část
Už. jmno : 
Heslo :   
Zapomenuté heslo
Statistiky systému
Počet zareg. klientů : 3128
Počet serverů : 525
Počet kampaní : 277
Statistiky dnes
Zobr. kampaní : 0
Kliknuto : 0
CRT : 0.000
Reklama
Partneři
Pravidla systému

       Toto jsou pravidla systému, které musí být vdy zachovány.

- tento systém nepodporuje stránky jakkoli související s pornografií, erotikou, poruováním i nabádáním k poruování zákon, etiky, lidských práv, i autorských práv.
- tento systm podporujeme pouze propagaci vlastních stránek, slueb či produkt.

Pokud Vae stránky obsahují nco, co je v rozporu s výe uvedenými oblastmi, bude Vaše registrace ignorována.

Rozhodnutí o poruení pravidel náleí pouze provozovateli systému. Ten také me na základe ádosti a následné konzultaci udlit v nkterých konkrétních pípadech vjimku z uritého pravidla.

1. V et v systmu

a) v jednom tu je mono spravovat vce server. Druhy banner, kter tento systm podporuje naleznete zde.

b) do systmu nen mon vloit server, kter obsahuje pornografii, erotiku, ilegln data (warez, cracky, patche), autorsky chrnn dla (pirtsk mp3, fota celebrit, videoklipy apod.), rzn nvody k protizkonn innosti (hacking, vroba drog, vbunin), vulgrn, i hanliv obsah, nebo nabdn k poruovn etiky, lidskch prv, i platnch mezinrodnch dohod.

c) do systmu nen mon vloit server, ve kterm jsou propagovny sluby tet strany vedouc k Vaemu zisku (vydlvn surfovnm na Internetu, emailingem apod.)

2. Pouit vygenerovanho kdu a jeho umstn

a) souhlaste s tm e do Vaich strnek vlote Vmi vygenerovan kd, kter zajist zobrazovn reklamnch banner ostatnch len systmu. Tento kd lze vloit do libovolnho potu strnek. Jakkoli zsah do vygenerovanho kdu bez svolen provozovatele je neppustn, mimo centrovn, i jinho vizulnho zapracovn do strnky.

b) vygenerovan kd nen mon umisovat do strnek, kter nejsou soust Vaeho tu.

c) vygenerovan kd nen mon umisovat do strnek, kter jsou zabezpeeny heslem, on-line her, strnkch s automatickm pesmrovnm (forward), i automaticky obnovujcch se strnkch (reload, refresh).

d) vygenerovan kd nen mon umisovat do strnek, kter jejich jedinm elem je pouze zobrazovan reklamy.

e) vygenerovan kd nen mon umisovat do strnek, ve kterch je pomoc skript, program nebo jinm zpsobem umle zvyovna nvtvnost vaich strnek a tm i poet zobrazench banner.

3. Pozice a poet banner v jedn strnce

a) bannery mus bt na strnkch umstny tak, aby byly pirozen viditeln. Je zakzno bannery jakmkoli zpsobem skrvat.

b) na jedn strnce (myleno tm cel okno prohlee - ne strnky v jednotlivch rmcch) mete umstit nkolik banner, piem bannery mohou zabrat maximln 20% efektivn plochy strnky. Maximln poet banner na jedn strnce je 3.

4. Obsah banner

a) do systmu nen mon vkldat bannery, jejich vyznn by mohlo naznaovat propagaci erotiky, akoli propaguj strnky, kter jsou v souladu s pravidly, poruovat, nebo navdt k poruovn prvnch pedpis R a mezinrodnch mluv, ppadn budit dojem, e s jejich poruovnm souhlas.

b) do systmu nen mon vkldat bannery, kter mohou svm obsahem poruovat, nebo navdt k poruovn autorskch prv pouitm i propagac autorsky chrnnch dl (nap. fotografie celebrit, mp3, warez atd.).

c) do systmu nen mon vkldat bannery, kter mohou svm obsahem uret jakkoliv nrodnostn, rasov nebo nboensk ctn.

d) do systmu nen mon vkldat bannery budc dojem, e na propagovanch strnkch lze nalzt nco, co tam ve skutenosti nen.

e) do systmu nen mon vkldat bannery, kter pouvaj vulgrn nebo hanliv slova a psob pohorujcm dojmem.

f) do systmu nen mon vkldat bannery, kter propaguj tet strany, kter vedou k Vaemu zisku (vydlvn surfovnm na internetu, e-mailingem apod.).

g) rozhodnut o tom zdali dan banner spluje i nespluje kritria potebn k aktivaci pslu pouze administranm pracovnkm systmu.

5. Zvren ustanoven

a) provozovatel systmu neru za ppadn kody, i ztrty zpsoben neaktulnmi, pop. chybn vyplnnmi daji.

b) souhlaste s tm, e provozovatel systmu me prodvat st reklamnho prostoru za elem pokryt provoznch nklad a pimenho zisku.

c) veker informace, texty, statistiky, know-how, www strnky a bannery propagujc tento systm jsou vlastnictvm firmy ALI software. Nkter informace mohou bt citliv a jsou povaovny za vlastnictv provozovatele systmu. Souhlasem s tmito pravidly prohlaujete, e nejste konkurentem tohoto systmu a e informace, kter v systmu zskte nepedte ppadnm konkurentm.

d) informace o Vaich strnkch, kter uvedete v systmu, vetn statistik o nvtvnosti, potu zobrazen a kliknut na bannery mohou bt zveejnny, nap. v katalog len i rznch ebk. Avak osobn daje budou vyuity pouze pro obchodn styk - v dnm ppad nebudou postoupeny tetm osobm.

e) provozovatel systmu, ani lenov systmu nemohou bt inni zodpovdnmi za jakkoli škody, i ztrtu informac zpsoben lenstvm, nebo uvnm tohoto systmu.

f) provozovatel systmu si vyhrazuje prvo na zmnu, i pravu pravidel tohoto systmu. Tyto zmny budou lenm oznamovny pomoc emailovch zprv na adresy uveden v registraci s jakmsi pedstihem ped zatkem platnosti danch prav, nebo novch pravidel.

g) provozovatel systmu si vyhrazuje prvo zamtnout, i kdykoli ukonit lenstv v systmu.